Vítáme Vás

Společnost Serpentes spol. s r. o.      
byla založena v r. 1998 ve Zlíně. Od svého vzniku se cíleně zaměřuje na  oblast řízení ve zdravotnictví.


 Poskytujeme tyto služby:

-  kompletní servis při změně právní subjektivity poskytovatele zdravotních služeb

-  poradenská a konzultační činnost

 • v oblasti smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami,

               →  odstranění nesrovnalostí ve vyúčtování a proplacení poskytnuté zdravotní péče,

               →  revize oprávněnosti úhrad zdravotní péče, správnosti uplatněných sankcí a srážek ze strany zdravotních                                    pojišťoven,

               →  jednání se zdravotními pojišťovnami o obsahu a naplnění “Smlouvy o poskytování zdravotní péče”,

 • konzultační činnost v řízení produkce zdravotnických zařízení,
 • konzultační činnost v řízení a racionalizaci nákladů na produkci zdravotnických zařízení

-  zpracování odborných studií a posudků

-  zpracování studií proveditelnosti pro investice v oblasti zdravotnictví

-  marketing, reklamní činnost a mediální zastoupení 

-  lékárenství

-  překladatelská činnost v oblasti zdravotnictví

Aktuality

 • Vysvětlení a výpočet úhrady formou případového paušálu

  13.2.2013

  Více informací

 • Změny v legislativě

  1.1.2013

  Proces převodu soukromé lékařské praxe na společnost s ručením omezeným je poměrně komplikovaný a časově náročný. Od 1. 4. 2012 platí, že v případě, kdy jediným zakladatelem (společníkem) a zároveň jednatelem vznikající společnosti s ručením omezeným je sám lékař provozující předmětnou praxi, není nutné konat výběrové řízení (to by se konalo pouze v případě, že by zároveň docházelo k rozšíření předmětu poskytovaných služeb), přesto však tato změna právní formy zabere přibližně čtyři až pět měsíců.

KONTAKTUJTE NÁS

SERPENTES spol. s r. o.

Bezručova 665/28

769 01 HOLEŠOV

 

MUDr. Tomáš Melichar, MHA.

melichar@serpentes-consulting.cz

GSM: +420 739 264 087

 

PharmDr. Libuše Nesrstová

serpentes@wo.cz

tel.: +420 573 776 020